کارمندان خلاق و با انرژی


خلاقیت سازمانیبسیاری از مدیران که رویکردی سنتی به کسب و کار خود دارند , در جهت بهبود کارایی کارمندان روشی مشابه معلمان قدیمی را در پیش میگیرند , استفاده از ترکه و تنبیه , با این تفاوت که از ابزارهایی مدرن تر از معلمان قدیمی استفاده میکنند.واقعیت این است که اگر ابزاری مانند دوربین مداربسته , سیستم حضور غیاب و کیوسک نگهبانی و ... بعنوان تنها ابزار بهبود کارایی سازمانی بکار گیری شود , تاثیری بیش از همان ترکه معروف معلمان ندارد. حقیقت این است که ما بعنوان یک مدیر , هیچ گاه خود را جای کارمندان خود قرار نمیدهیم.پس بیایید فرض کنیم که یک کارمند هستیم و ببینیم چه عواملی میتواند منجر به افزاریش کارایی مان میگردد.در واقع ما قصد داریم طی .پس یکسری میاحثعلاوه بر بیان نظر خودمان , از نظر و تجربیات دوستان هم استفاده نماییم. پس لطفا ما را همراهی نمایید

توسط : admin | تاریخ : 1394/01/21 | نظرات