حریم خصوصی کارمندان

باید قبول کنیم که کارمندان کشور ما فرهنگ مخصوص به خود را دارا میباشند.شاید کارمندان ژاپنی و یا چینی این مسئله را پذیرفته باشند که حریم خصوصی و مسائل شخصی در زمان کاری بی معنا میباشد. اما این مسئله در ایران به گونه دیگری است. اگر ما بوسیله ابزاری مانند دوربین مداربسته ونرم افزار فیلم برداری از مانیتور کارمندان سعی در افزایش کار مفید کارمندان داشته باشیم , در واقع حریم خصوصی را از آنها گرفته ایم و در نتیجه انها دائما به این مسئله فکر میکنند که چگونه میتوانند به این حس برسند.به نظر من با این مسئله باید همان رفتاری را کرد که با یک کودک بیش فعال انجام میدهیم.باید امکاناتی را فراهم کنیم که برای دقایقی در طول روز , حس وجود حریم خصوصی .برای کارمندان ایجاد گردد.