دنا سان سیستم

شرکت دنا سان سیستم در سال 1393 با بهره گیری از تجربیات خود طی 5 سال گذشته ,  فعالیت خود را آغاز نمود و با بهره گیری از تجربیات و دانش متخصصان خود محصول بهین تردد را بعنوان سیستم حضور غیاب کارا و ارزان قیمت به بازار ارائه نمود.سیاست مدیران این شرکت همواره در جهت جلب رضایت مشتریان خود بوده است  و همچنین برنامه آینده شرکت را درجهت جلب هر چه بیشتررضایت مشتریان پی ریزی نموده است.